Kêu cứu với Người sao? (189/11/17)

Lời Chúa và suy niệm T Bảy sau Chúa nhật XXXII TN năm lẻ 18/11/2017
ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?

 Suy nghĩ (sửa lại năm 2015)

  • Thưa Cha, Đấng Đầy Lòng Trắc Ẩn, hẳn Cha vẫn lắng nghe những nài van đêm ngày chúng con dâng lên Cha. Hẳn Cha muốn chúng con chạy đến bên Cha khẩn cầu xin được ơn này ơn khác. Chúng con là những kẻ yếu đuối tội lỗi, thay vì chúc tụng, tôn vinh, cảm tạ, ngợi khen Cha thì chúng con chỉ biết xin hết điều này đến điều khác. Vâng, thưa Cha con nghĩ dù chúng con cứ xin như vậy Cha cũng chẳng chấp. Cha vẫn biết mọi nhu cầu, mọi ước vọng, mọi ham muốn của chúng con để ban cho chúng con những điều tốt đẹp nhất, nhưng chính chúng con kiên nhẫn bày tỏ lên Cha những nguyện ước đó chẳng tốt hơn sao. Thưa Cha xin rủ lòng thương xót chúng con Amen.
  • Lời Chúa:

14 Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng,
lúc đêm trường chừng như điểm canh ba,

15 thì từ trời cao thẳm, lời toàn năng của Ngài
đã rời bỏ ngôi báu, ví tựa người chiến sĩ can trường
xông vào giữa miền đất bị tru diệt,
mang theo bản án không thể huỷ của Ngài
như lưỡi gươm sắc bén.

16 Nó đứng và làm cho vũ trụ đầy chết chóc,
đầu đụng trời chân đạp đất.
6 Vì toàn thể vũ trụ lại thay đổi từ bản chất như thuở ban đầu, tuân phục các mệnh lệnh của Chúa,
để gìn giữ con cái Ngài bình an.

7 Người ta thấy mây che phủ doanh trại ;
nơi trước kia là nước, đất khô ráo nổi lên,
một lối đi thênh thang lộ ra từ Biển Đỏ
và từ nước lũ xuất hiện cánh đồng xanh.

8 Có tay Ngài che chở, toàn dân đã đi qua
và chứng kiến bao điềm thiêng dấu lạ.

9 Như ngựa chăn ngoài đồng, như chiên nhảy tung tăng,
lạy Đức Chúa, dân Chúa ca tụng tán dương Ngài
là Đấng giải thoát họ. (Kn 18,14-16; 19,6-9)
1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.2 Người nói: "Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì.3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: "Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: "Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì,5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc."
6 Rồi Chúa nói: "Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó!7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? 8Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? " (Lc 18,1-8)