Tháng 11.2017

Họp linh đạo tháng 11/2017
Khai mạc lúc 18g50 ngày thứ ba 22.11.2017 tại Phòng Truyền thống
 
Hiện diện:
Cha Trưởng ban Truyền Thông Giuse Vũ Hữu Hiền
Cha đồng hành Gioan Phạm Văn Thanh
Gx Gia Định: Vũ, Liệt; Gx Thanh Đa: Thùy Dung; Gx Bình Lơi: Hoa, Sơn; Gx Thị Nghè: Nhân, Phương, Dung.
 
Chia sẻ Tin Mừng: Lc 8, 19-21
Khi ấy, Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.”  Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”
Quý cha và anh chị em đã chia sẻ về đoạn Phúc Âm theo Thánh Luca về sự hiệp nhất yêu thương nhau như anh em trong một nhà, cùng lắng nghe Lời Chúa và thực hành trong đời sống hằng ngày.
 
Thảo luận:
Nội dung chính của cuộc họp:
1/ Cha Trưởng ban chỉ cách sử dụng iphone làm những đoạn phim ngắn một phút. Ngài cũng kể lại câu chuyện đi họp về TT tại Thái Lan.
2/ Cha đồng hành chia sẻ niềm vui lần đầu tiên tham dự cuộc họp với anh chị em. Dù công việc mục vụ của ngài rất dầy, ngài vẫn mong sẽ có thể họp được với anh chị em mỗi tháng.
  
Kết thúc: 
Buổi họp kết thúc lúc 20g30.