Chương trình Mục vụ tháng 12/2017

Chương trình mục vụ Tháng 12 : 

 
o 1/12 Thứ Sáu đầu tháng
o 3/12 CN I MÙA VỌNG. 
o 7/12 Thứ Năm đầu tháng. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ. Lễ nhớ.
o 8/12 Thứ Sáu. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. 
-BM Ca đoàn Ave Maria.
-BM GK ĐM VNNT. Thánh Lễ 17g30
o 9/12 Thứ Bảy. Thánh Gioan Điđacô Diego Cuauhtlatoatzin.
o 10/12 CN II MÙA VỌNG.
o 11/12 Thứ Hai. Thánh Đamasô I, giáo hoàng.
o 12/12 Thứ Ba. Đức Mẹ Guađalupê.
o 13/12 Thứ Tư. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 
-11g20 suy niệm kinh mân côi 
-BM Dì Diễm
o 14/12 Thứ Năm. Thánh Gioan Thánh Giá, Lm, tiến sĩ. Lễ nhớ.
-Thiếu nhi tỉnh tâm Mùa Vọng 18g00. Quý Cha giải tội
o 15/12 Thứ Sáu.
-Thiếu nhi tỉnh tâm Mùa Vọng 18g00. 
o 17/12 CN III MÙA VỌNG. 
o 18/12 Thứ Hai.
-Người lớn tỉnh tâm Mùa Vọng 18g00. 
o 19/12 Thứ Ba.
-Người lớn tỉnh tâm Mùa Vọng 18g00. Quý Cha giải tội
o 20/12 Thứ Tư.
- Người lớn tỉnh tâm Mùa Vọng 18g00. Quý Cha giải tội
o 24/12 CN IV MÙA VỌNG. Chiều Lễ Vọng Giáng Sinh
- Lễ I  : 5g00
- Lễ II  : 7g30
- Lễ III: 18g30 
- Lễ IV : 21g30 
o 25/12 Thứ Hai. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng. 
- Lễ I  : 5g00
- Lễ II  : 17g30
- Lễ III : 19g00 ( BM Ca đoàn Emmanuel )
o 26/12 Thứ Ba. TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi. Lễ kính.
o 27/12 Thứ Tư. TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Gioan, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng. Lễ kính.
- BM Nhóm con Đức Mẹ
o 28/12 Thứ Năm. TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Các thánh Anh Hài, tử đạo. Lễ kính.
o 29/12 Thứ Sáu. TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo.
o 30/12 Thứ Bảy. TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
o 31/12 CN TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH: THÁNH GIA THẤT: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính. 
-Lễ kỷ niệm Hôn Phối 17g30 
o 1/1/2018 Thứ hai . Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
- BM GK Hòa Bình