Tháng 12.2017

Họp linh đạo tháng 12/2017

Khai mạc lúc 18g50 ngày thứ ba 19.12.2017 tại Phòng D7

 

Hiện diện:

Cha Trưởng ban Truyền Thông Giuse Vũ Hữu Hiền

Gx Thị Nghè: Phương, Dung.

 

 

Thảo luận:

Nội dung chính của cuộc họp:

1/ Cha Trưởng ban hướng dẫn chi tiết cách download và cách làm đoạn phim ngắn 1 phút. 

2/ Cha cũng nhắc ace làm kỷ yếu, thực hiện nhật tác và nguyệt tác.
3/ Phương sẽ chụp hình hang đá cho các Gx Bình Hòa và Bình Lợi


  

Kết thúc: 

Buổi họp kết thúc lúc 20ơ0.