Chúc mừng mười hai năm Linh Mục

CHÚC MỪNG KỶ NIỆM MƯỜI HAI NĂM LINH MỤC

CHA GIUSE PHẠM CÔNG TRƯỜNG (29/6)

15g30 ngày 26/6/2013 tại văn phòng giáo xứ Bến Hải, phái đoàn của giáo hạt Gò Vấp dẫn đầu là Cha Hạt Trưởng kiêm chính xứ Xóm Thuốc, cha chính xứ Đức Tin, quý sơ đại diện các dòng tu, đại diên ban liên lạc Hội đồng Mục vụ của giáo hạt đã đến giáo xứ chúc mừng kỷ niệm mười hai năm linh mục của Cha Giuse. Đại diện phái đoàn Cha Hạt Trưởng trao tặng một lẵng hoa yêu thương và hiệp thông đến Cha xứ, xin mọi người cùng chúc mừng và hiệp thông cầu nguyện cho Cha trong hồng ân Chúa trên chặng đường dài của đời Linh Mục . Đại diện Cha xứ, Ông Chủ tịch HĐMVGX đã chân thành cám ơn phái đoàn, xin tất cả mọi người cùng cầu nguyện cho Cha Giuse và cho nhau. Đoàn đã ngồi lại và chia sẻ trong tâm tình yêu thương các công tác mục vụ của hạt; điều quan trọng hơn nữa là cầu nguyện cho Đức Hồng Y đang phải nằm bệnh viện để điều trị mau chóng thuyên giảm. Ban thường vụ tiễn phái đoàn đã ra về sau đó với muôn vàn tình cảm lưu luyến và thân ái.