Giết tất cả các con trẻ (28/12/17)

Lời Chúa và suy niệm T Năm 28/12/2017, ngày IV trong tuần BN Giáng Sinh, các thánh Anh Hài.
nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận
 
Suy nghĩ (sửa lại năm 2016)
Tin Mừng thánh Mát-thêu ghi nhận 3 lần sứ thần của Chúa hiện ra báo tin cho thánh Giuse: lần đầu báo tin vị hôn thê Maria đã có thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, 2 lần sau báo bắt đầu cơn bách hại của vua Hê-rô-đê và kết thúc cơn bách hại khi Hê-rô-đê băng hà. Cả 3 lần sứ thần Chúa đều báo tin cho thánh Giuse trong giấc mộng, khi thức dậy thánh Giuse đều mau mắn thi hành thánh ý Chúa.
Trái với lòng khiêm nhu của thánh Giuse, vua Hê-rô-đê Cả đã ngạo mạn, bốc đồng khi tìm giết Chúa Hài Nhi không được lại quay ra giết hết các trẻ thơ dưới 2 tuổi. Sau này Hê-rô-đê Antipa, con Hê-rô-đê Cả đã muốn gặp Chúa Giê-su xem có phải là ông Gioan B mà vua đã chém đầu hay không.
Vua cha vì sợ mất ngai vàng đã phạm tội giết bao trẻ vô tội; vua con vì nghe lời xúi bẩy đã phạm tội giết người công chính.
Trong bài giảng đêm Giáng Sinh vừa qua, ĐGH Phan-xi-cô đã mời gọi mọi người dõi theo bước chân thánh Giuse và Mẹ Maria khi ông bà phải đem Chúa Giê-su qua Ai Cập rồi lại trở về quê hương Nazareth để cảm thương với bao người tị nạn hôm nay...
Lời chúa:
5 Đây là lời loan báo của Đức Giê-su Ki-tô mà chúng tôi đã nghe, và nay chúng tôi loan báo cho anh em: Thiên Chúa là ánh sáng; nơi Người, không có một chút bóng tối nào.
6 Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với Người
mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật.

7 Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng
cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng,
thì chúng ta được hiệp thông với nhau, và máu Đức Giê-su, Con của Người, thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi.
8 Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội,
chúng ta tự lừa dối mình,
và sự thật không ở trong chúng ta.
9 Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi,
Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính
sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.
10 Nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội,
thì chúng ta coi Người là kẻ nói dối,
và lời của Người không ở trong chúng ta.
1 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi,
tôi viết cho anh em những điều này, để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha: đó là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Công Chính.
2 Chính Đức Giê-su Ki-tô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi,
nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa.(1Ga 1,5-2,2)
 
 
13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!"14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập.15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.
16 Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh.17 Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a:18 "Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa. (Mt 2:13-18)