Thông báo 16-06-2014

THÔNG BÁO 
Ban Quản Trị Web Titocovn  (BQTWT)  xin thông báo cùng MVTT Bình An về việc gỡ các bài viết đã post chưa phù hợp với yêu cầu của trang Web:
Trong chuyên mục Ký sự, gồm các bài viết sau đây:
1.  Sinh hoạt Mục vụ ĐTC (28/7)
2. Sinh hoạt Mục vụ ĐTC (26/7)
...  và một số bài viết không phù hợp khác.

Lý do:
Chuyên mục Ký sự chỉ dùng để đăng bài viết (ký sự) có liên quan đến hoạt động truyền thông của Hạt Bình An. Những bài viết liệt trên đây và một số bài viết trước đó, thuộc về chuyên mục Tin tức Giáo Hội Toàn Cầu nên không thể đăng vào mục này (các bài viết này đã có trong chuyên mục TIN TỨC GIÁO HỘI, là chuyên mục được liên kết với trang Web tgpsaigon.net). 

Rất mong quý thành viên thông cảm cho việc tháo gỡ ngoài ý muốn này. Chúng tôi sẽ lưu lại bài viết của quý thành viên trong 10 ngày, kể từ ngày hôm nay, 16-06-2014. Trong trường hợp quý thành viên muốn nhận lại bài viết, xin vui lòng liên hệ Vp D7 trước ngày 26-06-2014.
Chân thành cảm ơn.
                                                                                                                   BQTWT