Góp ý của BBT TITOCO

Trang MVTT Chí Hòa đã tương đối đẹp. Xin chúc mừng!
Mong MVTT Chí Hòa làm thêm:
- Giữa Trang web: thêm hình chụp chung có Cha Hạt trưởng và Cha Đồng hành
- Menu Kiến thức
- Menu Ký sự

Phần Hình ảnh, Video và Audio: Đừng đăng những hình ảnh và clip của các giáo xứ, vì đã đăng ở trang giáo xứ rồi. Nếu tại trang các giáo xứ này chưa có các tác phẩm đó, thì chuyển về cho trang của các giáo xứ ấy.

Cầu chúc MVTT Hạt Chí Hòa mỗi ngày một thêm phát triển.
Xin Chúa chúc lành cho mọi việc làm của chúng ta và ban cho các thành viên luôn bình an hạnh phúc.