Lễ Mẹ Dâng Con - 3.2.2018

Lễ Mẹ Dâng Con - 3.2.2018

Thánh Lễ Mẹ Dâng Con được cha phụ tá Gioan Baoxita Nguyễn Mạnh Toàn cử hành vào chiều qua lúc 17h30 ngày 3.2.2018.
Trong Thánh Lễ có nghi thức cầu nguyện cho các Thai Nhi, các em Thiếu Nhi trong giáo xứ, nhà thờ chiều qua rất đông các em thiếu nhi , em nào cũng muốn được Cha Chánh Xứ, Cha Phụ Tá đặt tay chúc lành.