Chương trình Mục vụ tháng 02/2018

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ THÁNG 2/2018

 
o 01/02 Thứ Năm đầu tháng. 
o 02 Thứ Sáu đầu tháng. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính.
-Trao MTC cho Bệnh nhân
-Trước Lễ sáng làm phép nến ( Chuẩn bị Ô Đồng+ Ô Châu )
-Chiều 17g30 chúc lành cho trẻ nhỏ
o 03 Thứ Bảy đầu tháng.
-17g30 Lễ cầu cho các bệnh nhân tại Nhà Thờ Phụ (CT Hiệp thông) 
o 04 CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.
o 06 Thứ Ba. Thánh Phaolô Miki, Linh mục và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. 
- 18g30 Hội Vui Xuân Mậu Tuất 2018 
o 07 Thứ Tư. 
-18g30 Hội Vui Xuân Mậu Tuất 2018 
o 08 Thứ Năm. Thánh Giêrônimô Êmilianô. Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ 
-Tập nghi thức: 19g00 tối  ( quý Cụ được phân công trong Thánh Lễ Mừng Thọ  và các vị được phân công trong các Thánh Lễ )
o09 Thứ Sáu. 
- CT Chúc Tết : Ông Bà Cố Cha Sở, Cha Phó lúc 8g00
o 10 Thứ Bảy. Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ. 
-Chúc Tết : quý Cha tiền nhiệm 8g00 .
-17g30 BM GK Lộ Đức
o 11 CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. (Không cử hành Lễ Đức Mẹ Lộ Đức Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân).
-Kết thúc xin thau  việc bác ái trong GX  
o 12 Thứ Hai. 
-Sau Lễ sáng Chúc Tết : Cha sở, Cha phó, Thầy, Quý Souer+ tất niên HĐMV  
o 13 Thứ Ba. 
-11g20 giờ kinh Mân Côi
o14  THỨ TƯ LỄ TRO. GIỮ CHAY VÀ KIÊNG THỊT.
( chương trình hiệp thông. Ô Đồng ) MÙA CHAY 
-Lễ  sáng : 5g00
-Lễ chiều : 17g30
-Lễ  tối : 19g00
o 15 Thứ Năm. ( 30/12)
-LỄ TẤT NIÊN
-LỄ GIAO THỪA: 22g00 Tạ ơn cuối năm. Sau Lễ phục vụ bánh, rượu mừng giao thừa đón năm mới. (BTV+ GK+ Hội đoàn phụ trách)
o 16 Thứ Sáu. MỒNG MỘT TẾT MẬU TUẤT. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI. 
Lễ Tân Niên: 
- Lễ sáng : 5g00
- Lễ chiều : 17g30
o 17 Thứ Bảy. MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ. 
-Lễ sáng : 5g00
-Lễ chiều : 17g30
o 18 CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. MỒNG BA TẾT. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM.
-Lễ sáng : 5g00 , 7g30
-Lễ chiều : 16g00 , 17g30
o 22 Thứ Năm. LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính. 
o 25 CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần II.