Giúp các em Khiếm Thị

Giúp các em Khiếm Thị ở Mái Ấm Bừng Sáng.
 

Địa chỉ: 266/5 Nguyễn Tri Phương, F.4, Q.10, TP. HCM
Soeu phụ trách:
Maria Nguyễn Thị Hoàng Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
Điện thoại : 0909 681 611
Email: hoangmtgtd@yahoo.com.vn
Website:

 

Masoeur dẫn em khiếm thị lên đọc sách Thánh. Trên tay em cầm cuốn sách Thánh bằng chữ nổi dành cho người khiếm thị

 

Em đọc sách Thánh rất trôi chảy

Soeur Hoàng giới thiệu về mái ấm Bừng Sáng

Các Soeur cùng các em khiếm thị lưu niệm với Cha Sở và HĐGX Bắc Hà

Mái Ấm Bừng Sáng đã được tháo dỡ để xây lại mới.