Giờ lễ tại các giáo xứ hạt Phú Thọ

GIỜ LỄ CÁC GIÁO XỨ TRONG HẠT PHÚ THỌ - NĂM 2013

Giáo xứ Địa chỉ Quận Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chúa Nhật Bản đồ
Bắc Hà 419 Lý Thái Tổ, P.9 Quận 10

05:00

17:00

05:00

17:00

05:00

17:00

05:00

17:00

05:00

17:00

05:00

17:00

05:00 06:15 07:30 09:00 16:00 17:15

th_icon-church

Bình Thới

161D/106/10 Lạc Long Quân, P.3 3858 4807

Quận 11 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 05:00 07:00

th_icon-church

Đồng Tiến 54 Thành Thái, P.12 Quận 10

0:00

17:30

0:00

17:30

0:00

17:30

0:00

17:30

00:00

17:30

00:00

17:30

06:00 07:30 17:00 18:30 th_icon-church
Hòa Hưng 104 Tô Hiến Thành, P.15 3865 0820 - 2214 6746 090 250 9090 Cha Lãm) Quận 10

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

17:30

05:00

18:00

05:00

17:30

05:00

17:15

18:15

05:00 06:15 07:45

17:15 19:00

th_icon-church
Phú Bình 423 Lạc Long Quân, P.5 3860 0081 Quận 11 05:00 17:00 05:00 17:00 05:00 17:00 05:00 17:00 05:00 17:00 05:00 17:00 05:00 07:00 17:00 th_icon-church
Phú Hoà

19/2 Hoàng Xuân Nhị,

P.Phú Trung 3974 0470

Quận Tân Phú 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 05:00 07:30 17:00 th_icon-church
Tân Phú Hòa

173/45/51 Khuông Việt,

P.Phú Trung 3861 7382

Quận Tân Phú 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 05:00 07:30 16:30 19:00 th_icon-church
Tân Phước

245 Nguyễn Thị Nhỏ, P.9

3865 5299 - 62652342

(Cha Danh) VP:3866 6214

Quận Tân Bình 05:00 17:30 05:00 17:30 05:00 17:30 05:00 17:30 05:00 17:30 05:00 17:30 05:30 07:30 17:30 19:00 th_icon-church
Tân Trang 32 Tân Xuân, P.8 3865 4858 Quận Tân Bình 05:00 17:45 05:00 17:45 05:00 17:45 05:00 17:45 05:00 17:45 05:00 17:45 05:00 07:30 17:00 18:15 th_icon-church
Tống Viết Bường J10 Hương Giang, P.15 3970 3252 Quận 10 05:30 17:30 05:30 17:30 05:30 17:30 05:30 17:30 05:30 17:30 05:30 17:30 06:00 08:00 17:00 th_icon-church
Thánh Phaolô 352 Lê Hồng Phong, P.1 3835 5890 Quận 10 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 05:30 07:30 17:00 th_icon-church
Thăng Long 84/80 Tôn Thất Hiệp, P.13 3858 1174 Quận 11 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 05:00 07:30 17:00 th_icon-church
Vĩnh Hoà 86/75 Ông Ích Khiêm, P.5 3860 0205 - 090 816 7561 (Cha Hùng) VP: 3974 6660 Quận 11 05:00 17:30 05:00 17:30 05:00 17:30 05:00 17:30 05:00 17:30 05:00 19:30 05:00 07:00 17:30 th_icon-church
Vinh Sơn Phaolô 423-425 đường 3/2, P.10 3927 2337 VP: 3834 8125 Quận 10 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 06:00 07:00 08:30 17:00 th_icon-church
Thánh Giuse
666/14/11 Đường 3/2,
F.14, Q. 10 (Cha Khả Linh Mục Chánh Xứ Tiên Khởi)
 
Quận 10
 
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
06:00 07:30
 
th_icon-church