Nguyệt ký Tháng 3/2018

Biên bản họp MVTT hạt Xóm Mới 2/3/2018

 1. Khai mạc:

19g00 T Sáu 2/3/2018 tại Hội trường GX Tử Đình
Thành phần tham dự: cha đồng hành Vinh-sơn và 6 anh:  Lê Tân, Nguyễn V Chiến, Nguễn Đức, Đỗ Thanh Tùng, Phạm Văn Giang, Huỳnh Phúc Hiền (anh Hiền GX Thạch Đà, thành viên tán trợ)

 1. Nội dung:
 • Sau phần khai mạc, cha đồng hành Vinh-sơn Nguyễn Minh Huấn đã giúp mọi người suy niệm Lời Chúa trong ngày về dụ ngôn những người con thừa tự bị các tá điền giết chết. Cha mời gọi mọi người cố gắng và nhẫn nại để có thể làm vườn nho cho Chúa theo những hoàn cảnh và điều kiện riêng biệt…. (sau đó cha chủ sự giờ Chầu Thánh Thể của GX)
 • Anh Chiến giới thiệu anh Tân là trưởng nhóm mới từ thánh lễ bổn mạng liên nhóm MVTT Phú-Gò- Mới 1/2018 và anh vẫn liên hệ với quý cha trong hạt để giúp anh Tân. Anh Tân thông báo về ngày Họp mặt tân niên 7 tết vừa qua.
 • Một vài phân công và phương hướng tới:
 • Thực hiện các video Giới thiệu các GX: các anh Tân, Đức và Tùng sẽ tìm hình và thực hiện cho các GX đã thu audio hoặc có  bài tóm tắt (2 đến 3 phút); anh Chiến nhận thu audio cho một số GX,  GX nào không thu được audio cứ gửi bài giới thiệu GX về cho anh Tân.
 • Nhờ anh Đức đăng ký 1 tài khoản Youtube chung cho cả hạt để mọi người đưa video lên kênh Youtube.
 • Anh Tân đã liên hệ và mời 2 thành viên MVTT mới (lớp tổng quan 2015-16) cộng tác: Maria Hoàng Hải Hà và Maria Trịnh Nguyễn Bích Ngọc
 • Khó khăn của hạt là một số thành viên rất ít dự họp nên việc đưa tin, bài ở một số giáo xứ còn rời rạc, anh em dự họp ước mong những thành viên vắng chủ động đưa tin bài cho GX mình.
 • Xin cha Trường ban cho hạt 2 tháng họp/ 1 lần vì anh em bận nhiều công tác ở GX và hội đoàn (hôm nay chỉ có 6/18 thành viên tham dự)
 • Lễ thánh Giuse 19/3 có 4 GX nhận thánh Giuse làm bổn mạng: Thạch Đà, Tử Đình, Bắc Dũng và Hà Đông; nhiều LM và nhiều khu-họ trong hạt cũng có bổn mạng là thánh Giuse nên thiếu người đưa tin bài (anh Tân vắng nhà nên anh Chiên sẽ cố gắng sắp xếp ưu tiên cho GX Tử Đình vì GX có khánh thành Nhà Giáo lý. GX Thạch Đà, anh Hiền đã nhận phần quay video)
 • Nhờ anh Phạm Văn Giang làm thủ quỹ cho Nhóm.
 • Thành viên nào cần Thẻ đeo (tạm thời) để sử dụng riêng trong hạt xin gửi hình về anh Tân.
 • Dự tính: Anh Chiến và Tân sẽ liên hệ qúy cha để mở khóa tập huấn về viết tin cho đại diện các đoàn thể trong hạt.

 

 1. Bế mạc:

Buổi họp bế mạc lúc 20g00 cùng ngày, sau đó mọi người đã ghé lại nhà anh Giang cụng ly mừng xuân mới.
 
                           ---------------------------------------------------
Một số nội dung cần lưu ý:

 • Lịch họp TT hạt (nếu được cha Trưởng ban phê duyệt) : 18g30 -> 20g30 thứ Sáu đầu các tháng lẻ tại P Họp nhà xứ Tử Đình
 1. 2/3/2018: thực hiện video dài 3 phút  giới thiệu GX và họp mặt đầu Xuân 
 2. 4/5/2018: chuẩn bị cho Ngày TGTT XH tại TTMV, đề cử Trưởng nhóm hạt MVTT mới
 3. 6/7/2018: chuyên đề viết tin, chụp hình
 4. 7/9/2018: chuyên đề Audio, Video
 5. 2/11/2018: trùng vào lễ các LH nên dời sang T Bảy 3/1/2018.  Chuẩn bị cho Ngày bổn mạng TT liên Nhóm Phú-Gò-Mới  (cuối tháng 1/2019)
 • Dự kiến 03 nhóm tác nghiệp và thành viên phụ trách các GX:
 • Nhóm viết tin:
 1. (T) Phê-rô Nguyễn Văn Chiến 0913 868 691, chienxommoik1@gmail.com
 2. An-tôn Lê Tân, 0120 341 6762, letuan_tan@yahoo.com
 3. Giuse Nguyễn Duy Hinh, duyhinh2010@gmail.com
 4. Giuse…. Ngọc Lâm, 0918 876 681
 5. Gioan B.  Trần V Đức, 0933401348
 • Nhóm chụp hình:
 1. (T) Phan X. Đỗ Thanh Tùng, 0903 996 174, dothanhtung578@gmail.com
 2. Giuse Nguyễn Đức, 0902 340 616, nguyenducpas@gmail.com
 3. Giuse Phạm Văn Giang, 0913 780 882, angiangph66@yahoo.com.vn
 4. Phê-rô Nguyễn Văn Chiến 0913 868 691, chienxommoik1@gmail.com
 5. Phê-rô Lê Mạnh Tiến, pherotienlm@yahoo.com
 • Nhóm Quay video, thu audio:
 1. (T) Giuse Nguyễn Đức, 0902 340 616, nguyenducpas@gmail.com
 2. Giuse Phạm Văn Giang, 0913 780 882, angiangph66@yahoo.com.vn
 3. Phan X. Đỗ Thanh Tùng, 0903 996 174, dothanhtung578@gmail.com
 • Dự kiến Phụ trách các GX
 1. An Nhơn: Maria Nguyễn T Mai Trinh, 0966813257
 2. Bắc Dũng: Phan X. Đỗ Thanh Tùng, 0903 996 174
 3. Hà Nội: Phê-rô Nguyễn Văn Chiến 0913 868 691, chienxommoik1@gmail.com,
 4. Lam Sơn: Guise Kiều Ngọc Quyến, 0908 129 000, kieuvanquyen1962@yahoo.com.vn
 5. Thái Bình: Giuse Phạm Văn Giang, 0913 780 882, angiangph66@yahoo.com.vn
 6. Hợp An: An-tôn Nguyễn Văn Nguyên, 0978v446 462, antonnguyen51@yahoo.com.vn
 7. Thạch Đà: An-tôn Lê Tân, 0120 341 6762, letuan_tan@yahoo.com
 8. Lạng Sơn: Giuse Nguyễn Duy Hinh, duyhinh2010@gmail.com
 9. ĐMHCG và Nhà Hưu PD: Phê-rô Lê Mạnh Tiến, pherotienlm@yahoo.com
 10. Hà Đông: Giuse Bùi Văn Luận 0918 206 271 và Gioan B Trần V Đức: 0933401348
 11. NVHB: Giuse... Ngọc Lâm : 0918 876 681
 12. Tử Đình và Giáo điểm Ấp Doi: tạm thời An-tôn Lê Tân
 13. Trung Bắc: tạm thời Anh Phê-rô Nguyễn Văn Chiến
 14. Hoàng Mai: tạm thời Anh Phê-rô Nguyễn Văn Chiến
 15. Tân Hưng: tạm thời Giuse Nguyễn Đức