Chương trình Mục vụ tháng 03/2018

A- CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ THÁNG 3/2018

o  01/3 Thứ Năm đầu tháng.

o  02 Thứ Sáu đầu tháng.

-  Trao MTC cho Bệnh nhân

-  17g00 Chặng đàng thánh giá chung ngoài Nhà Thờ

-  Họp HĐMV mở rộng 19g30 tại nhà Xứ : CT Hiệp thông Lễ Thánh Giuse Bổn Mạng Giáo Xứ - Mùa Chay- Phục Sinh 2018

o  03 Thứ Bảy đầu tháng.

o  04 CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần III.

(Chuẩn bị đặt lá Ô Bảy Thập, Ô Ba Toàn )

o  08 Thứ Năm.

-  Bắt đầu tuần cửu nhật Kính Thánh Giuse trước Lễ chiều  (không chặng đàng thánh giá trong tuần 9 nhật)(CôThu BTN)

o  11 CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần IV

o  12 Thứ Hai

-  Người lớn tĩnh tâm Mùa Chay 18g00

o  13 Thứ Ba.

-  11g20 giờ kinh Mân Côi

-  Người lớn Tĩnh tâm,  giải tội Mùa Chay 18g00

o  14 Thứ Tư.

-  Người lớn Tĩnh tâm,  giải tội Mùa Chay 18g00

o  16 Thứ Sáu.

-  Quý vị đọc Bài Thương Khó đến tập đọc với Cha sở tại Văn Phòng Gx lúc 19g30 

o  17 Thứ Bảy

-  CT Hiệp Thông HĐMV và Hội Đoàn Chúc mừng BM Cha Sở, Cha Phó, quý Dì, quý chức sau Lễ sáng 

o  18 CHÚA NHẬT V MÙA CHAY.Thánh vịnh tuần I. 

(Chuẩn bị nến + chụp nến Lễ Phục sinh - rao mời bà con ra lá trong tuần)

o 19 Thứ Hai. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng.

-  17g30 Lễ Bổn Mạng GX HTT, Cha Sở, Cha Phó, Qúy Dì Dòng MTG, Ca đoàn Giuse  

(CT Hiệp thông Lễ Thánh Giuse Bổn Mạng Giáo Xứ )

-  Khởi công Xây dựng Nhà Sinh Hoạt Giáo lý và Mục vụ GX

o  20 thứ ba

Thiếu nhi tĩnh tâm Mùa Chay 18g00

o  21 Thứ Tư

Thiếu nhi tĩnh tâm Mùa Chay 18g00

o  22 Thứ Năm.

Buổi Sáng ra lá tại nhà Xứ và nhận lá về thắt (Các GK )

Giải tội Thiếu Nhi Mùa Chay ( sau Lễ)

o  23 Thứ Sáu.

-  19g30  Qúy vị và Ban Lễ sinh được phân công trong Tuần Thánh – Phục Sinh tập nghi thức với Cha Sở  tại Nhà Thờ Phụ.

o  24 Thứ Bảy.

o   25 CHÚA NHẬT LỄ LÁ. Thánh vịnh tuần II. Khởi đầu Tuần Thánh - Tuần Thương Khó. 

o  26 THỨ HAI TUẦN THÁNH. (Lễ Truyền Tin được cử hành vào ngày 09/4/2018).

-  Sau Lễ chiều Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu Kitô theo cung giọng (Ô Năm GĐPTTT), dâng Hạt ( B.Dung CBMCG ).

o  27 THỨ BA TUẦN THÁNH.

-   Sau Lễ chiều Ngắm 15 Sự Thượng Khó Chúa Giêsu Kitô theo cung giọng Bắc,  dâng Hạt

o  28 THỨ TƯ TUẦN THÁNH.

-  Sau Lễ chiều Ngắm 15 Sự Thượng Khó Chúa Giêsu Kitô theo cung giọng Bắc, dâng Hạt

o  29 THỨ NĂM TUẦN THÁNH.

-   Thánh lễ sáng: THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU.

-   Thánh lễ chiều: THÁNH LỄ TIỆC LY.

-  Sáng 4g45: Gẫm 15 Sự Thượng Khó Chúa Giêsu Kitô theo cung giọng Nam ( Ô Châu )

-  Thánh lễ chiều. THÁNH LỄ TIỆC LY.

 - 17g30 Lễ thiếu nhi

 - 19g00 Lễ cộng đoàn

 -  Lịch Chầu 20g30 ( đính kèm )

o  30 THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. GIỮ CHAY VÀ KIÊNG THỊT

-  Sáng 4g45: Gẫm 15 Sự Thượng Khó Chúa Giêsu Kitô theo cung giọng Nam

-  15g00 chặng đàng Thánh Giá chung

-  17g30  Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa (dành cho Thiếu Nhi)

-  19g00  Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa (dành cho cộng đoàn)

o  31 THỨ BẢY TUẦN THÁNH

Vọng Phục sinh:

- 18g00 Mừng Chúa sống lại  (Lễ Thiếu Nhi )

- 20g30 Mừng Chúa sống lại (Lễ cộng đoàn)

o  01/4 CHÚA NHẬT PHỤC SINH. Lễ trọng.