Lễ Thánh Gia Thất 31/12/2017 - Kỷ niệm 24 đôi Hôn phối.

LỄ THÁNH GIA THẤT

Lúc 17g30, Ngày Chúa Nhật 31/12/2017

KỶ NIỆM 24 ĐÔI HÔN PHỐI

tại GX. Hạnh Thông Tây