CHÚA NHẬT XIII TN C

30/06/13    CHÚA NHẬT TUẦN 13 TN – C

Lc 9,51-62

THẦY ĐI ĐÂU, CŨNG ĐI THEO!

Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Lc 9,57-58)

Suy niệm: Trên con đường theo Chúa Kitô, có những người hăng say nhiệt tình sống chết với Thầy như trường hợp Phúc Âm kể lại ở đây: “Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo;” thậm chí có những người “máu” như hai tông đồ Giacôbê và Gioan xin Chúa “khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy” tất cả những ai và những gì cản ngăn chương trình của Chúa. Chúa Giêsu muốn làm dịu “những cái đầu nóng” và nhiều ảo tưởng của các ông bằng cách giúp các ông nhận thức đúng đắn thực tại của việc đi theo Ngài: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

Mời Bạn: Muốn đi theo Chúa thì phải từ bỏ triệt để những gì làm mình bị ràng buộc với thế gian này. Điều nguy hiểm là bạn đang bị ràng buộc bởi lối sống hưởng thụ của thế gian và lại cố đưa ra nhiều lý do “chính đáng” để biện minh cho lối sống đó. Bạn nhớ nếu không có tinh thần siêu thoát từ bỏ, sẽ có ngày bạn vì vướng mắc với chúng mà đi đến chỗ từ bỏ chính Chúa.

Chia sẻ: Mời bạn chia sẻ trong nhóm để nhận biết những ảo tưởng đang chi phối hoạt động tông đồ của nhóm bạn.

Sống Lời Chúa: Lưu ý kiểm điểm cách sâu xa về một hành vi, ứng xử của mình để ngăn ngừa mình khỏi những ảo tưởng về một lối sống đạo đức giả tạo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con muốn theo Chúa đến cùng, xin ban sức mạnh nâng đỡ sự yếu đuối và tiêu diệt “sự khôn ngoan thế gian” trong chúng con, để chúng con can đảm “loan báo Triều Đại Thiên Chúa”. Amen.

(5 Phút Lời Chúa)