Học hỏi Sứ điệp Ngày TG TTXH

Liên nhóm MVTT liên hạt Phú-Gò-Mới cử hành Ngày Thế Giới TTXH cấp liên hạt& học hỏi Sứ điệp Ngày TG TTXH lần 52 của ĐGH Phan-xi-cô tại phòng họp GX Tử Đình ngày 21/4/2018