Một phút của Chúa

Một phút của Chúa
 Vào đúng giao thừa, một anh cầu nguyện và thấy Chúa hiện ra. Anh mừng rỡ hỏi Chúa:
 - Ôi lạy Chúa, Ngài thật là vĩ đại. Một triệu triệu đồng của Chúa cũng chỉ như là một đồng của con. Ngàn năm của Chúa cũng tựa như một phút của con phải không thưa Chúa?
 Chúa đáp:
- Con nói đúng quá. Vậy, đầu năm mới con muốn xin gì nè?
 Vốn quen thói làm ăn mánh khóe, anh gài bẫy Chúa:
 - Xin Chúa lì xì năm mới cho con một triệu đồng vì đối với Chúa chỉ như 1 đồng của con thôi.
 Chúa mỉm cười:
 - Được, nhưng con quỳ đợi ta một phút nhé!
 Chàng thanh niên trợn  mắt: !!!!???