Góp ý của BBT TITOCO

Trang Giáo xứ Bình An Thượng đã tương đối đẹp. Xin chúc mừng!

Mong MVTT Giáo xứ Bình An Thượng làm thêm:
- Menu Giới Thiệu: Lược sử, Linh mục phục vụ, HĐMV Giáo xứ, Linh mục tu sĩ gốc Bình An Thượng
- Menu Ca Đoàn
- Menu Lời Chúa
- Menu Hội đoàn
- Menu Ký sự
- Menu Kiến Thức
- Menu Thư Giãn.
Và thêm bài cho các menu có nội dung đầy đủ và phong phú hơn,  vì rất nhiều menu chưa có nội dung hoặc còn thiếu sót.

Cầu chúc MVTT Giáo xứ Bình An Thượng mỗi ngày một thêm phát triển.
Xin Chúa chúc lành cho mọi việc làm của chúng ta và ban cho mọi thành viên luôn bình an hạnh phúc.