Góp ý của BBT TITOCO

Trang Giáo xứ Hoà Bình đã tương đối đẹp. Xin chúc mừng!

Mong MVTT Giáo xứ Hoà Bình làm thêm:
- Menu Giới Thiệu: Linh mục tu sĩ gốc Giáo xứ Hoà Bình.
- Menu Lời Chúa.
Và thêm bài cho các menu có nội dung đầy đủ và phong phú hơn, vì rất nhiều menu còn trống rỗng (Ký Sự, Kiến Thức, Thư Giãn...)  hoăc thiếu sót.

Cầu chúc MVTT Giáo xứ Hoà Bình mỗi ngày một thêm phát triển.
Xin Chúa chúc lành cho mọi việc làm của chúng ta và ban cho mọi thành viên luôn bình an hạnh phúc.