Góp ý của BBT TITOCO

Trang Giáo xứ Đức tin đã tương đối đẹp.Xin chúc mừng!

Mong MVTT Giáo xứ Đức tin làm thêm:
- Menu Giới Thiệu: Linh mục tu sĩ gốc Giáo xứ Đức tin.
- Menu Lời Chúa.
Và thêm bài cho các menu có nội dung đầy đủ và phong phú hơn, vì rất nhiều menu còn trống rỗng hoăc thiếu sót.

Cầu chúc MVTT Giáo xứ Đức tin mỗi ngày một thêm phát triển.
Xin Chúa chúc lành cho mọi việc làm của chúng ta và ban cho mọi thành viên luôn bình an hạnh phúc.