Góp ý của BBT TITOCO

Trang Giáo xứ Bến Hải đã tương đối đẹp.Xin chúc mừng!

Mong MVTT Giáo xứ Bến Hải làm thêm:
- Menu Giới Thiệu: Linh mục tu sĩ gốc Giáo xứ Bến Hải.
- Menu Lời Chúa.
Và thêm bài cho các menu có nội dung đầy đủ và phong phú hơn, vì rất nhiều menu còn trống rỗng hoăc thiếu sót.

Cầu chúc MVTT  Giáo xứ Bến Hải mỗi ngày một thêm phát triển.
Xin Chúa chúc lành cho mọi việc làm của chúng ta và ban cho mọi thành viên luôn bình an hạnh phúc.