Còn tệ hơn trước (11/10/19)

Lời Chúa, chú thích và lời nguyện T Sáu sau Chúa nhật XXVII TN 11/10/2019 (Bản văn và chú thích: CGKPV-LCCMN)

--Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước."--

--Tôi nguyện xin:(TTL sửa lại 2015)
- Lạy Cha Hằng Hữu giàu Lòng Xót Thương, cúi xin Cha thương ban cho chúng con sức mạnh và quyết tâm vững chắc để chúng con có thể bảo vệ, canh chừng tâm hồn và thân xác chúng con khỏi ra ô uế. Với sức riêng chúng con không thể thắng nổi mãnh lực của dục tình, tiền tài và danh vọng; chỉ trông cậy vào ân sủng Con Cha chúng con mới có thể vượt qua được. Chúng con khấn xin điều đó nhờ công nghiệp của Đức Giê-su Ki-tô, con Cha, Chúa của chúng con. Amen.
--Thánh Thư:
13 Hỡi các tư tế, hãy mặc áo vải thô mà than van kêu khóc!
Rú lên đi, hỡi những người phục vụ bàn thờ!
Hãy đến, mặc áo vải thô mà thức suốt đêm,
hỡi những người phục vụ Thiên Chúa,
vì lễ hiến dâng và lễ tưới rượu
đã bị cấm cử hành nơi Nhà Thiên Chúa.

14 Hãy ra lệnh giữ chay thánh, công bố mở cuộc họp long trọng,
triệu tập các cụ già và toàn thể cư dân trong xứ
tại Nhà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các ngươi.
Hãy kêu lên ĐỨC CHÚA.

15 Ôi, ngày đáng sợ thay! Ngày của ĐỨC CHÚA quả đã gần kề!
Ngày sẽ đến tựa cơn tàn phá do lệnh Đấng Toàn Năng. 1 Hãy rúc tù và tại Xi-on, hãy kêu la trên núi thánh của Ta!
Run lên đi, mọi cư dân trong xứ,
vì Ngày của ĐỨC CHÚA đến rồi, Ngày ấy đã kề bên.

2 Ngày tối tăm u ám, Ngày mây mù tối đen.
Một dân đông đúc và hùng mạnh
đang tràn ngập núi đồi như thể ánh bình minh.
Một dân như vậy xưa nay chưa hề có,
và muôn năm muôn đời cũng sẽ chẳng bao giờ có nữa.
Nạn châu chấu hoành hành (Ge 1,13-15; 2,1-2)

--Tin Mừng:
15Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo : “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” 16Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói : “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. 18Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được ?... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. 19Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. 20Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. 21Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. 22Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.
*23“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.
*24“Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói : ‘Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi.’ 25Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. 26Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước.” (Lc 11,15-26)

--Chú thích:
* 11,23 Ai không đi với tôi. Câu này xem ra mâu thuẫn với Lc 9,50 : Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Thật ra, ở Lc 9,50, Chúa Giê-su nhìn nhận rằng, so với nhóm môn đệ đi theo Người rành rành trước mắt, gia đình thiêng liêng của Người đông đảo hơn nhiều : phàm ai hoạt động theo cùng một hướng với Giáo Hội, dù không thuộc về Giáo Hội, cũng phải được kể là bạn hữu.
Ngược lại, ở Lc 11,23, Chúa Giê-su nói về những ai từ chối bày tỏ lập trường khi nghe sứ điệp của Người, và cho mình là người đứng trung lập : họ không nhập cuộc với Chúa, và sau này sẽ chỉ trích Chúa.
* 11,24 Người Do-thái thời ấy nghĩ rằng các thần ô uế tìm đến những nơi hoang vắng (Tb 8,3), rằng Thiên Chúa đày chúng phải vào những nơi ấy. Cái “nhà” Chúa Giê-su nói tới đây chỉ dân chúng đang vây quanh Người.