Lễ kính Thánh INHAXIÔ bổn mạng Giáo xứ Bình Thọ

Vào lúc 18 giờ ngày 31 tháng 07 năm 2013 tại Nhà thờ Bình Thọ.
Trân trọng kính mời Quý Ông Bà và Anh Chị Em đến tham dự Thánh lễ kính Thánh INHAXIÔ, Bổn mạng Giáo xứ để cầu nguyện cho Giáo xứ.