Lược sử giáo xứ

Giáo Xứ Hy Vọng là một địa điểm được sắp xếp trong danh mục Tôn Giáo › Nhà Thờ - Tu Viện và Giáo Xứ Hy Vọng nằm ở khu vực Quận Tân Bình, TP.HCM. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin của doanh nghiệp trong khu vực từ các liên kết TP.HCM› Quận Tân Bình › Phường 15 › Phan Huy Ích. Đây là một trang web rất hữu ích giúp bạn tìm kiếm thông tin chi tiết của một địa điểm và chỉ dẫn đường đi đến Giáo Xứ Hy Vọng.

Giáo xứ Hy Vọng tọa lạc tại số: 69 đường Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình
Giáo xứ Hy Vọng thuộc Giáo Hạt Tân Sơn Nhì do cha Giuse Nguyễn Hưng thành lập năm 1957 với 2700 giáo dân với ngôi thánh đường được xây dựng bằng vật liệu nhẹ.
Trong thời gian từ 1957-1965 trải qua ba đời linh mục coi sóc: linh mục Nguyễn Hưng, linh mục Lê Quang Kế và linh mục Nguyễn Bá Chấn.
Đời sống kinh tế giáo dân mỗi ngày một khó khăn, nơi ao tù nước đọng, phèn chua. Nên năm 1965-1966 dân chúng di tản đi Long Khánh, Biên Hòa, Cần Thơ và nhiều nơi khác, giáo xứ phải ngưng sinh hoạt và sát nhập vào giáo xứ Tân Việt.
Năm 1975 dân chúng lại hồi hương một số đi kinh tế mới cộng đoàn giáo dân còn lại 79 người, vì thế thời gian này nhà thờ chỉ còn sinh hoạt vào ngày Chúa nhật.
Đến cuối năm 1979 giáo xứ Hy Vọng chính thức trở thành họ lẻ của giáo xứ Nhân Hòa với 21 gia đình và 131 giáo dân, với một ngôi nhà thờ xiêu vẹo dột nát, nền trũng sâu. Lúc này ban chấp hành giáo họ được thành lập để coi sóc họ đạo; Trong thời gian này cha sở Nhân Hòa có nhờ cha Giuse Trần Văn Phước, cha Giuse Trịnh Văn Thậm, cha Giuse Phượng và cha Phaolô Võ Văn Bộ đến dâng Thánh lễ cho giáo dân vào chiều Thứ Bảy và ngày Chúa nhật.
Ngày 19-12-1998 để ổn định, cha sở Nhân Hòa mời cha cố Tôma Trần Quốc Phú nghỉ hưu làm cha linh hướng. Nhờ có cha Cố thường xuyên ở với họ đạo, nên các đoàn thể và cộng đoàn mỗi ngày một phát triển.
Vào năm 2002 cha Sở, cha cố cùng toàn thể giáo dân đã hợp lòng và quyết định mua thửa đất tiếp nối phía sau để xây dựng Thánh Đường.
Ngày 23-03-2003 Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ giáo phận Phú Cường, cha sở Giuse Nguyễn Thiện Toàn cùng cha cố Tôma Trần Quốc Phú và toàn thể cộng đoàn đã cử hành nghi lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Thánh Đường giáo họ Hy Vọng.
Ngày khánh thành Thánh Đường cũng là ngày giáo họ được nâng lên hàng giáo xứ với tổng số giáo dân khoảng 3000 người.
Số giáo dân năm 2008 khoảng 4732 người.
Và hôm nay Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm cùng cha Sở Vinh Sơn Trần Quốc Sử cùng toàn thể cộng đoàn hân hoan trong niềm vui mừng và hạnh phúc dịp linh mục chánh xứ và cộng đoàn đã hiệp lòng xây dựng hoàn thành nhà sinh hoạt của giáo xứ.

·          


Nhà sinh hoạt giáo xứ