Ơn được chữa lành

Anh Gioan Baotixita Nguyễn Minh Đức là giáo dân ở Phú Quốc, sau hơn 20 năm bỏ Chúa, anh đã  trở lại làm hòa với Chúa và đã được chữa lành bệnh.
Xem video clip