Đà Lạt xưa

Đà Lạt 1930

Đà Lạt cao nguyên ngàn hoa, ngàn thông, ngàn thác đổ.

Nha Trang  biển dài cát trắng quê hương,

Trường xưa  về lại gợi nhớ nhớ thương thương,

Ngàn con sóng bạc đầu không còn  trẻ,

 

Ngày về mang đến nỗi buồn nhung nhớ

Nắng lụa vàng bàng bạc mưa rơi trên núi phố  ,

Chợt thấy bụi hồng dưới đáy mắt nhung ,

Là trái tim em nồng nàn lửa yêu thương

Fête Noel - Dalat 1930s
Fête Noel - Dalat 1930s
Đà Lạt 1968
Dalat 1968 - Photo by Bill Robie
Dalat Aerial View, 1968 - Photo by Bill Robie
Dalat 1968 - Photo by Bill Robie
Dalat 1968 - Photo by Bill Robie
Dalat 1968 - Photo by Bill Robie
Dalat 1968 - Photo by Bill Robie