Sài Gòn xưa

 Sài Gòn xưa

Những hình ảnh thật lý thú mà EM BÉ. Xin mời các bạn xem và để nhớ về Sài Gòn xưa....Bạn có nhớ mình đang ở đâu không nhỉ
  

nhathoducba.jpg

Saigon - La Cathédrale, vue de l'Abside

Saïgon - la Cathédrale vue de derrière

Tuong Petrus Ky 1969

saigon1950.jpg

saigon1950.jpg

saigon1950.jpg

saigon1950.jpg

Saïgon - paysage au jardin botanique

Bạn có nhớ đây là đâu không?

saigonxua.jpg

saigonxua.jpg

saigonxua.jpg

saigonxua.jpg

saigonxua.jpg

Rạp hát Hưng Đạo (chuyên diễn cải lương)

COCHINCHINE - Saïgon - En Arrivant de France, une halte à SaÏgon - Soeurs de St Paul de Chartres

Saigon 1961 - Photos of Saigon Fifty Years Ago

Saigon 1961 - Tu Do Street Saigon 1961 - Tu Do Street Saigon 1961 - Tu Do Street

INDOCHINE-SAIGON -- Palais du Gouverneur General

SAIGON - CHATEAU D´EAU Saigon - le monument aux morts SAIGON - Pres du marché SAIGON - LES HALLES CENTRALES COCHINCHINE- Voiture ( Malabar) Type Indigène SAIGON - Station des "Boites d'Allumettes"