Chúc mừng đôi trẻ

 

Chúc mừng đôi trẻ

Mừng vui đôi trẻ hôm nay,

Sao ta lại thấy đời dài thêm vui

Nhận tin bạn trễ  xa xôi,

Xem in-ter- net biết đời phôi pha.

Nay anh tròn tuổi đôi mươi,

Mai em mười tám trăng đòi nên duyên,

Gió ơi gió hỡi thôi ngừng,

Bão rơi bão rớt có dừng được chăng.

Bạn ơi bạn đã nhiều trăng?

Tôi nay cũng đã lắm trăng trong đời

Chúc mừng đôi trẻ bạn ơi

Trăm năm duyên nợ đời tươi hơn sầu

Răng long tóc bạc da mồi

Trăm năm duyên nợ bồi hồi ba sinh....

** Qua internet biết tin con gái bạn kết hôn