HỌP MẶT TRUYỀN THÔNG

Vào hằng tháng các thành viên truyền thông đều họp mặt vào thứ ba tuần thứ 2 . 
Thứ 3 , ngày 9/7/2013 , vào lúc 19g30 tại Gx Phú Thọ Hoà , giáo hạt Tân Sơn Nhì họp mặt các thành viên trong giáo hạt , cùng nhau chia sẻ Lời Chúa và học hỏi , trao đổi kiến thức cho công việc truyền thông để loan báo tin mừng được lan toả khắp mọi nơi đến với những người chưa biết Chúa . Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria , Thánh cả Giuse ban cho chúng con hăng say trong công việc truyền thông mà Chúa đã trao ban cho chúng con làm tròn sứ vụ tông đồ .