Lược sử Giáo xứ Tắc Rỗi

Kể chuyện Chúa Giêsu tại Tắc Rỗi

 
Giai đoạn 1: Địa điểm thời gian và bối cảnh xã hội của câu chuyện
 
1.  Tắc Rỗi là một cù lao, hướng đông là sông Nhà Bè, ba hướng kia là vùng nước bao quanh. Vùng nước này gọi là Tắc và có nhiều ghe đậu lại chờ chở hàng và tránh gió, tránh nước ngược. Do những ghe rỗi (chưa có hàng) nên gọi là Tắc Rỗi.
 
2.  Năm 1863, ông Phaolo Lê Văn Bằng (em thứ tư của Thánh Mathêu Lê Văn Gẫm) từ Gò Công lên Sài Gòn tìm mua đất của người Chà Và, nhưng vì chủ đất đã chết, nên ông Bằng được Nhà Nước bán cho cả khu vực ruộng Tắc Rỗi.
 
3.  Năm 1880, ông Bằng bắt đầu khởi nghiệp. Trong vùng cũng có một số người theo đạo nên ông đã xin Cha Phi (Baimbaud) là Cha Sở Xóm Chiếu cho lập Họ đạo Tắc Rỗi, nhận Thánh Phêrô làm bổn mạng.
 
4.  Năm 1882, số người theo đạo được 80 người. Sổ Rửa Tội nay còn lưu lại tên ông Dominicô Phan Văn Tiền, Rửa tội ngày 27.3.1884. Thời này các Thầy tới dạy dỗ, giúp việc giáo xứ. Sau đó, có hai Dì Phước Chợ Quán. Thời gian sau nữa vì đi lại khó khăn, nghèo khổ và hoàn cảnh phức tạp nhiều mặt. Từ Giáo xứ Xóm Chiếu (khoảng từ nhà thờ Môi Khôi hiện nay) đi bộ trên nửa giờ phải qua cầu Tắc Rỗi. Đàn ông, con trai dạn dĩ mới dám đi, còn người già cả yếu đuối phải bò lần trên cầu mới qua được. Cha Sở thăm bổn đạo phải ở lại vài ba bữa mới trở về Xóm Chiếu.
 
5.  Từ 1890, số người theo đạo bớt dần, ruộng xấu, thu họach kém, vợ chồng ông bà Lê Văn Bằng già cả, yếu đuối. Nhân dịp Đức Cha Mỹ (Colombert) tới thăm Họ đạo Tắc Rỗi thì vợ chồng ông cùng con cái đã kí tờ đoạn mãi 170 mẫu ruộng ở Tắc Rỗi dâng cho Nhà Chung, xin làm lễ mỗi năm cho đủ 33 năm (sau này Cha Phaolô Võ Văn Bộ, Chánh xứ Xóm Chiếu cho biết phần của Họ đạo Tắc Rỗi được chia là 20 mẫu). Tình trạng chung, giáo dân tân tòng quá ít, lại nghèo khó, làm ngày nào ăn ngày ấy, hết mùa ruộng thì làm tàu bè, đi ghe mướn, ban đêm câu vó, ban ngày ngủ mệt, nhiều người không tới Nhà thờ. Khi có Cha thì người ta đổ xô tới, khi không có Cha thì coi như bỏ trống Nhà thờ. Tháng Kính Trái Tim Chúa, Tháng Đức Bà, Tháng Thánh Giuse cũng có ít bổn đạo tham gia. Việc đọc kinh, dâng lễ cũng ít, trừ khi lễ hôn phối, hay lễ hối tử thì đông người hơn các lễ khác.
 
Về giáo dục, có thời mở lớp cho trẻ em trong Họ đạo. Vài năm đầu các Thầy Đại Chủng Viện giúp, tiếp theo là các Thầy Ân Đức-Cái Nhum. Sau cùng, các Dì Phước Mến Thánh Giá Chợ Quán tới cư ngụ tại chổ để trông coi Họ đạo. Từ lúc được thành lập, Tắc Rỗi chưa có Cha Sở riêng, do đó các Cha Sở Xóm Chiếu chịu trách nhiệm mục vụ cho Tắc Rỗi.
   Có thể nói câu chuyện Chúa Giêsu tại Tắc Rỗi trong thời điểm này còn nhiều nét khó đọc, các tín hữu còn rất vất vả tô những nét chữ ngoằn ngoèo trên trang giấy đức tin của đời sống tại Tắc Rỗi. Nhưng Chúa Giêsu vẫn hướng dẫn và đồng hành để những môn sinh Tắc Rỗi viết tiếp những dòng chử chứng nhân sống động để kể chuyện về Đấng Cứu Thế trên mảnh đất Giáo Xứ thân yêu, mà Người luôn có mặt.
 
Giai đoạn 2: Chúa Giêsu luôn có mặt
 
1.  Năm 1993, công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh phát triển, khu chế xuất Tân Thuận hình thành, Nhà Nước trưng thu đất đai để xây dựng. Diện tích đất của Họ đạo Tắc Rỗi nằm trong vùng quy hoạch. Thời đó cha Giuse Bùi Minh Sơn (chánh xứ Tân Hòa) được Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình ủy thác trông coi việc di dời Nhà thờ Tắc Rỗi vào khu dân cư Tân Mỹ (Địa chỉ hiện nay là: 1, đường số 1 Khu dân cư Tân Mỹ, phường Tân Phú, Q.7). Diện tích chỉ có 890 m2, với căn nhà thờ nhỏ bằng gỗ.
 
2. Ngày 26.12.1996, Đức Cha Aloisiô Phạm Văn Nẫm bổ nhiệm Linh mục Đaminh Ngô Quang Tuyên làm Chánh xứ Tắc Rỗi. Có thể nói đây là khởi đầu giai đoạn 2. Địa điểm của Nhà thờ đã được di dời và Tắc Rỗi lần đầu tiên có Cha Sở chính thức: Tắc Rỗi hồi sinh và phát triển. Cha Sở đã cùng với các nữ tu và giáo dân dần dần chỉnh trang nhà thờ và tổ chức nhân sự để phát triển Đức Tin và Nhân Bản cho Giáo Xứ. Có thể kể tên một số nữ tu như: Dì Khoa, Dì Định, Dì Mến, Dì Hai, Dì Sương... và một số Dì khác. Tất cà đều thuộc Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán.
 
3. Ngày 10.7.2011, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Giáo Phận Tp. Hồ Chí Minh đã bổ nhiệm Cha Martin Trần Quang Vinh tiếp nối Cha Đaminh Ngô Quang Tuyên nhận nhiệm vụ Chánh xứ Tắc Rỗi. Giúp Cha Martin còn có Dì Hai, Dì Hồng Yến và Dì Mary Chuộng. Cha Chánh Xứ - từ ngày nhận chức 24/07/2011 hôm nay - cùng các Dì và anh chỉ em giáo dân quyết tâm sẵn sàng dùng đời sống Đức Tin của mình để viết tiếp câu chuyện Chúa Giêsu tại Tắc Rỗi hôm nay và mai sau.
                                                           
 

  Lm Đaminh Ngô Quang Tuyên
  Chánh Xứ Tắc Rỗi: 25/12/1996 – 24/07/2011