Lỗi tại con mọi đàng

                               LỖI TẠI CON MỌI ĐÀNG 

Có một ông thầy sáu kia đang trong thời kỳ tập giảng ...Tính thầy hơi nhút nhát, nên bữa đầu tiên bước lên bục giảng thầy run lắm, nhưng "cờ đến tay thì phải phất" thôi ... 
Giảng được một phần ba bài, thầy bỗng quên phắt đoạn kế tiếp . Nhớ lại lời Cha giáo dạy rằng nếu lỡ quên thì phải mau lập lại điểm vừa mới trình bày ...Thầy nhanh miệng lập lại đoạn đó : 
-"Này con xin đến ..." 
Chỉ lập lại được đến đó, thầy cũng không sao nhớ lại đoạn kế tiếp là gì , thầy run hơn thêm một bậc ...Thầy ráng lập lại : 
-"Này con xin đến ..."... rồi thầy lại bị bí tiếp ... 
Đến lúc này thì thầy run quá,toát mồ hôi trán, hai tay nắm chặt vào cái thành bục giảng lâu năm bị mục đang rục rịch sập xuống ...nhưng thầy chẳng còn tâm trí để ý đến sự gì  ...Cuối cùng thầy ráng hết sức bình sinh lớn tiếng hơn : 
-"Này con xin đến ..." 
Đúng ngay phải lúc cái bục giảng sập ào xuống, thầy ngã chúi nhủi về phía trước ...và lăn ngay vô lòng một cụ bà đang ngồi ở hàng ghế đầu . Thầy lật đật đứng dậy, rối rít xin lỗi bà cụ ...nhưng bà cụ lắp bắp đáp lời thầy : 
-"Bẩm lạy thầy, không phải lỗi của thầy đâu ...mà là lỗi tại con mọi đàng ...vì thầy đã ba lần nói với con là thầy xin đến ... mà con thì lại chậm chạp tránh không kịp ...!!!! 

Vinh Tran - toronto Canada