Ca đoàn Catarina

Ca đoàn Catarina


 
I. Tổng quát

- Ca đoàn do cha Giuse Đỗ Tuấn Linh thành lập năm 2013.
- Người hướng dẫn: Soeur Maria Anna Lê Ý Định,
- Bổn mạng: thánh Catarina (29.04)


- Số thành viên: 30 ca viên


 

 
II. Điều hành


- Đoàn trưởng là bà Maria Nguyễn Thị Vân

III. Sinh hoạt
Ca đoàn phụ trách thánh lễ 5g45 sáng các ngày thứ Ba, Năm và thứ Bảy trong tuần.