Tổng kết TSMT- Gx Thánh Khang 2013

 *****

TỔNG KẾT 

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC MÙA THI GX. THÁNH KHANG 2013

(Từ ngày 02 – 07 đến ngày 16 – 07 – 2013)1. Đợt một (từ 02 đến 05 – 7 – 2013)

- Sáng thứ Ba, ngày 02: tiếp nhận thí sinh.

- Thứ Tư, ngày 03: đến các địa điểm thi.

- Thứ Năm và thứ Sáu, 04 & 05: thí sinh đi thi.* Thí sinh: 88 nam + 56 nữ = 144
* Phụ Huynh: 34 nam + 23 nữ = 57
* Tổng cộng: 201 người

2. Đợt hai (từ 07 đến 10 – 07 – 2013)
- Sáng Chúa nhật ngày 07: tiếp nhận thí sinh.
- Sáng thứ Hai ngày 08: đến các địa điểm thi.
- Thứ thứ ba và thứ Tư, 09 & 10: thí sinh đi thi.

* Thí sinh: 72 nam + 56 nữ = 128
* Phụ huynh: 19 nam + 20 nữ = 39
* Tổng cộng: 167 người 

3. Đợt ba (từ 13 đến 16 – 07 – 2013)
- Sáng thứ bảy, ngày 13: tiếp nhận thí sinh.
- Chúa nhật, 14: đến các địa điểm thi.
- Thứ hai và thứ ba, 15 & 16 : thí sinh đi thi.

* Thí sinh: 57 nam + 61 nữ = 118 
* Phụ huynh: 9 nam + 12 nữ = 21

* TỔNG CỘNG 3 ĐỢT: 507
• THÍ SINH: 390
• PHỤ HUYNH: 117