Bến Hải, Chầu kính Mình Máu Thánh Chúa

Bến Hải, Chầu kính Mình Máu Thánh Chúa

Hiệp thông với giáo hội toàn cầu giáo xứ Bến Hải Sàigòn chầu Thánh Thể

Hà Tiến Đạt6/2/2013

Bến Hải, Sài Gòn: Đúng 22g00 ngày 2 tháng 6 năm 2013; 5g00 tại Rôma- Chúa Nhật kính Mình Máu Thánh Chúa, hiệp thông với giáo phận và giáo phận toàn cầu, giáo xứ Bến Hải đã cùng bày tỏ, củng cố niềm tin vào Chúa Giêsu đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Cộng đoàn dân Chúa Bến Hải đã sốt sắng hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Hồng Y Gioanbaotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục giáo phận cùng cử hành Giờ Chầu Thánh Thể với các ngài, ngay tại nhà thờ Bến Hải do Cha Federic Hòa- dòng Chúa Thánh Thần chủ sự. Giờ Chầu Thánh Thể tuy khai mạc muộn nhưng chính là là cơ hội để cộng đoàn dân Chúa Bến Hải cùng với Đức Giáo Hoàng, tôn thờ Chúa Giêsu đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể vì yêu thương chúng ta. Giờ Chầu này còn là cơ hội để tất cả chúng ta hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng và với tất cả anh chị em tín hữu trên toàn thế giới trong cùng một đức tin, đức cậy và đức mến.

Hình ảnh Thiếu Nhi Gx Bến Hải học Giáo Lý

Thời tiết tháng năm tuy nóng và bị cúp điện nhưng giờ chầu vẫn không gián đoạn. Gần bảy trăm giáo dân với lòng sốt mến yêu Thánh Thể qùy trước Thánh Thể, cộng đoàn cùng xác tín niềm tin vào Bí tích Cực Thánh theo Giáo Lý Chung của Hội Thánh Công Giáo: Tuyên xưng niềm tin thánh thể - Lạy Chúa Giêsu Kitô! Chúng con tin Chúa là Con Một của Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người bởi phép Chúa Thánh Thần, đang hiện diện thật sự và toàn vẹn trong Bí tích Thánh Thể để ở cùng nhân loại mọi ngày cho đến tận thế. 

Tất cả lời kinh tiếng hát, suy niệm chung của Cha chủ sự và cộng đoàn cùng quy về Bí tích Thánh thể và Máu Thánh Chúa

- Chúa Giêsu Thánh thể, hiện thân của lòng Thiên Chúa thương xót

- Chúa Giêsu Thánh thể, nguồn hiệp thông trong hội thánh

- Trong chúa Giêsu Thánh thể, trở nên khí cụ của tình yêu hiệp nhất…

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng căn dặn chúng ta như thế. Ngài nói: “Trả thù là một cơn cám dỗ tự nhiên, nhưng các Kitô hữu phải làm theo gương Chúa Giêsu. Đức tin của chúng ta chính là tin vào Chúa Giêsu, Đấng đã dạy chúng ta yêu thương và yêu thương tất cả mọi người. Bằng chứng của tình yêu ấy là khi chúng ta cầu nguyện cho kẻ thù của mình. Ai không cầu nguyện và tha thứ cho kẻ thù của mình sẽ là những Kitô hữu ‘thua cuộc’. Đã có nhiều Kitô hữu buồn chán, thất vọng vì họ không biết kiên nhẫn chịu đựng và chiến thắng bằng tình yêu. Vì thế, chúng ta hãy xin Đức Mẹ chuyển cầu cho mọi người Công Giáo được ơn biết chịu đựng và yêu thương”.
Lời suy tư và cầu nguyện chung trước Bí tích Thánh thể của Cha Chủ sự và cộng đoàn dân Chúa trong giây phút cực thánh này như áng hương trầm dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi mà Ngài đang hiện diện và sống hiệp thông với mọi con dân của Chúa, và nhờ Chúa Giêsu, chúng ta hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng và với tất cả anh chị em tín hữu trên toàn thế giới qua phép lành Cha chủ sự trao ban.

Màn đêm trở lạnh, mọi người ra về trong hân hoan chuẩn bị đón một ngày mới tươi vui trong Đức tin: Lạy Chúa, con tin! Lạy Chúa, con tin! 

Xin đỡ nâng, xin đỡ nâng đức tin còn non yếu của chúng con

http://www.vietcatholic.net/News/Html/109141.htm