Giáo lý Dự Tòng và Hôn Nhân

Giáo lý Dự Tòng và Hôn Nhân

Giáo xứ Chợ Quán tổ chức mỗi năm 2 lớp giáo lý dự tòng và 2 lớp giáo lý hôn nhân cho tất cả các bạn trẻ. Lớp GLDT học vào các ngày thứ bai, thứ năm, thứ bảy từ 19g-20g30. Lớp GLHN học vào các ngày thứ hai, thứ sáu từ 19g-20g30

Năm 2014 đã khai giảng 1 lớp dự tòng sau Tết, 1 lớp giáo lý hôn nhân khóa 33 vào ngày 10/3. Cha Sở ban bí tích khai tâm cho 33 tân tòng ngày 14/6/2014. Học kỳ 2 đã khai giảng 1 lớp Dự Tòng và 1 lớp hôn nhân khóa 35 ngày 18/8/2014. Mừng Lễ các Thánh Tử Đạo VN ngày 15/11/2014, Cha Sở đã ban bí tích khai tâm cho 40 tân tòng.

Năm 2015  khóa 52 Giáo Lý Dự Tòng khai giảng ngày 13-1  
                   khóa 36 Giáo Lý Hôn Nhân khai giảng ngày 2-3

                   

Các bài viết  (Xin bấm vào tựa bài để xem)

Bí tích khai tâm cho 42 dự tòng 5/12/2015

Đón nhận 40 tân tòng 15/11/2014

Bí tích khai tâm 9-11-2013

Bí tích Khai Tâm 1-12-2012

Hân hoan đón nhận 50 Tân Tòng 11/ 6/ 2011