Tuần lễ Giáo lý 7/2013

Tuần lễ Giáo lý 2013 do Ban Mục vụ TGP TPHCM tổ chức tại Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM từ ngày 15/7/2013 ngày 26/7/2013. Với chủ đề “Anh em là bạn hữu của Thầy” (Ga 15,14), gồm 8 giảng:

 

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
Tuần lễ Giáo lý 7.2013.docx1.59 MB
Đếm Nguyệt Tác: 
0