Gíao xứ Hiển Linh

Năm thành lập: 

 1964/ 1994

Bổn mạng giáo xứ: 

 Chúa Hiển Linh


LƯỢC SỬ GIÁO XỨ


LỊCH SINH HOẠT GIÁO XỨ
I. GIỜ LỄ:
  1. Chúa Nhật:
      + Sáng: 5g00; 7g00 (Lễ Thiếu Nhi)
      + Chiều: 17g15
  2. Ngày thường:
      + Sáng: 5g00 (từ thứ hai đến thứ bảy)
      + Chiều: 17g15 
(từ thứ hai đến thứ bảy)
  * Riêng chiều thứ Năm: 17g30 (Lễ Thiếu Nhi - Sau giờ Lễ có Chầu Thánh Thể)
II. RỬA TỘI TRẺ EM:
      + Chúa Nhật đầu tháng: 8g30
III. GIÁO LÝ:
 1. Giáo lý phổ thông (trẻ em)
      Chúa Nhật 8g30
     + Thứ năm: 18g30
 2. Giáo lý người lớn.
      Giáo lý Dự Tòng: thứ hai - thứ tư trong tuần. Giờ học: 19g15 - 20g30
      + Giáo lý Hôn Nhân: thứ ba - thứ sáu trong tuần. Giờ học: 19g15 - 20g30

IV. HÔN PHỐI: (Gặp trực tiếp Cha Chánh Xứ)
 1. Giải quyết Hôn Phối:
      + Thứ năm trong tuần: 19g00
  2. Giờ Lễ Hôn Phối:
      + Thứ bảy: Sáng 10g00; Chiều 15g00
      + Chúa Nhật: 10g00
V. GIẢI TỘI:
     + Thường xuyên: sáng thứ hai; tư;sáu. (sau thánh Lễ)
      + Đột xuất: gặp trực tiếp Cha Chánh Xứ)
VI. THĂM BỆNH NHÂN VÀ TRAO MÌNH THÁNH CHÚA.
      Thứ sáu đầu tháng.


Đức Tổng Giám Mục PHAOLÔ làm phép bàn thờ mới.

LM Chính xứ: 
Giuse Phạm Sỹ Tùng.   
Từ năm: 2013


 


Địa chỉ: 
5GH Ngô Tất Tố, P.22
Quận Bình Thạnh
Giáo hạt Gia Định
Điện thoại: 

 3899 3732