Áp Dụng Kinh Thánh

Ông thày dòng kia có cái tật hay bị bối rối. Mỗi ngày thày thường mở sách thánh ra, gặp đúng câu nào thày nhìn thấy trước thì thày liền áp dụng cho cả ngày hôm đó.

Sáng hôm nay theo như thường lệ thày mở sách ra, thày đọc phải câu : "...và Giuđa ra đi treo cổ tự vẫn ...".

Hốt hoảng thày gấp ngay sách lại, tự nhủ: "Chẳng nhẽ ... Chúa đời nào bảo mình làm vậy ..."

Rồi thày thử lại lần nữa. Xui thay, lần này tay thày lại chỉ đúng ngay vào câu: "...ngươi hãy đi và làm như vậy...". 

Sợ quá, gấp ngay sách lại, thày nhủ thầm:  "Quá tam ba bận... dẫu sao phải thử lần chót...". 

Lần cuối cùng ông thày đáng thương đọc đúng ngay câu: "...con hãy thi hành một cách mau chóng..." !!!