Giáo Xứ Long Bình

Giáo Xứ Long Bình
 

Địa Chỉ: 1259 Nguyễn Xiển, Khu Phố Thái Bình 2, Phường Long Bình. Quận 9.
ĐT: 083.7325370

Năm thành lập: 1958
Bổn mạng Giáo Xứ: Đức Mẹ Mân Côi
Linh Mục tiên khởi: Micae Nguyễn Khắc Tuần OP.
Linh Mục Chánh Xứ hiện nay: Phêrô Nguyễn Văn Cường
 Giáo xứ gồm có 05 giáo khu và 01 đền Thánh Tử đạo đồng hương.
1. Giáo khu Thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh (gọi tắt là khu Thánh Vinh)
2. Giáo khu Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới (gọi tắt là khu Thánh Mới)
3. Giáo khu Thánh Giuse
4. Giáo khu Thánh Phaolô
5. Giáo khu Đức Mẹ Vô Nhiễm
6. Đền 03 Thánh Tử đạo đồng hương: (Thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh, Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới, Thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ).

 

Giờ Lễ

 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHÚA NHẬT
04,00
16,30
04,00
16,30
04,00
16,30
04,00
16,30
04,00
16,30
04,00
16,30
04,00
07,00

16,00