Tha Thứ Có Điều Kiện

Tí và em trai cãi lộn với nhau. Trước khi đọc kinh tối, mẹ của Tí nói với nó: "Bây giờ mẹ muốn con tha thứ cho em con".

Nhưng Tí không ở trong tâm trạng sẵn sàng tha thứ, liền nói: "Không, con không tha thứ cho nó".

Mẹ nó dịu dàng thuyết phục nó nhiều cách nhưng không có hiệu quả. Sau cùng, bà nói: "Nếu như tối nay em con chết, con cảm thấy thế nào nếu con biết con đã không tha thứ cho em con ?"

Tí có vẻ đồng ý, sau một phút lưỡng lự nó nói: "Được rồi con tha thứ cho nó. Nhưng nếu sáng mai nó vẫn còn sống, thì con sẽ đánh nó".