Thứ Năm Tuần XVI TN-C

Thứ Năm Ngày 25/07/2013
Tuần 16 Mùa Thường Niên Năm Lẻ

Lễ Kính THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ

BÀI ĐỌC I:   2 Cr 4, 7-15

"Chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Đức Giêsu".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, Chúng ta chứa đựng kho tàng ấy trong những bình sành để biết rằng quyền lực vô song đó là của Thiên Chúa, chớ không phải phát xuất tự chúng ta. Chúng ta chịu khổ cực tư bề, nhưng không bị đè bẹp; chúng ta phải long đong, nhưng không tuyệt vọng; chúng ta bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Bởi vì chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu được tỏ hiện nơi thân xác chúng ta. Vì chưng, mặc dầu chúng ta đang sống, nhưng vì Đức Giêsu, chúng ta luôn luôn nộp mình chịu chết, để sự sống của Đức Giêsu được tỏ hiện trong thân xác hay chết của chúng ta. Vậy sự chết hoành hành nơi chúng tôi, còn sự sống hoạt động nơi anh em.

Nhưng anh em hãy có một tinh thần đức tin như đã chép rằng: "Tôi đã tin, nên tôi đã nói", và chúng tôi tin, nên chúng tôi cũng nói, bởi chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi được sống lại với Đức Giêsu và sẽ đặt chúng tôi bên Người làm một với anh em. Mọi sự đều vì anh em, để ân sủng càng tràn đầy, bởi nhiều kẻ tạ ơn, thì càng gia tăng vinh quang Thiên Chúa.  Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

Đáp: Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan (c. 5).

1) Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ; bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. - Đáp.

2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rÄng: "Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng". Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. - Đáp.

3) Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận chúng con, như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. - Đáp.

4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa. - Đáp.

ALLELUIA:  Ga 15, 16

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy đã chọn các con ra khỏi thế gian, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại". - Alleluia.

PHÚC ÂM:  Mt 20, 20-28

"Các con sẽ uống chén của Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: "Bà muốn gì?" Bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài".

Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?" Họ nói với Người: "Thưa được". Người bảo họ: "Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được". Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em.

Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: "Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người".  Đó là lời Chúa.

Suy niệm
25/07/13 THỨ NĂM TUẦN 16 TN

Th. Giacôbê Tông Đồ
Mt 20,20-28

CÙNG UỐNG CHÉN VỚI THẦY

“Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.” (Mt 20,24)

Suy niệm: Mang nặng não trạng thế tục, hai anh em Giacôbê và Gioan xin được ưu tiên nắm giữ hai chiếc ghế quan trọng trong Vương Quốc của Chúa. Trước sự chậm hiểu mù quáng của họ, Đức Giêsu không nổi giận, cũng chẳng chán nản. Ngài chỉ ôn tồn nhắc nhở họ phải cùng uống chén của Ngài nếu muốn chia sẻ vinh quang với Ngài. Chén ấy, với Giacôbê, là vị tông đồ đầu tiên đổ máu tử đạo (Cv 12,2). Với Gioan, chén ấy là cuộc đời trăm tuổi của một chứng nhân kể câu chuyện Đức Giêsu giữa những cam go của đời thường. Khi uống chén với Thầy mình, cả hai vị không còn màng chi chiếc ghế bên tả bên hữu nữa, bởi vì các ông hiểu rằng trong Nước Trời, sự cao trọng không nằm nơi chiếc ghế, nhưng nơi việc phục vụ tận tâm như một người tôi tớ.

Mời Bạn: “Khiêm tốn với bề trên là bổn phận, với người ngang hàng là lịch sự, và với người thấp kém hơn là sự cao trọng”(B. Franklin). Với bạn, sự cao trọng của người môn đệ Chúa nằm nơi chức tước, trình độ kiến thức, phẩm chất tài năng, của cải... hay nơi việc khiêm tốn phục vụ, nâng đỡ chân tình?

Sống Lời Chúa: Tự hỏi chén Chúa muốn tôi cùng uống với Ngài là làm điều gì (chẳng hạn: hy sinh, kiên trì trong hoàn cảnh gia đình hay sứ vụ hiện tại...), rồi nỗ lực hết mình thực hiện để được chia sẻ vinh quang với Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hạ mình phục vụ chúng con: Chúa không tìm cho mình một ngai vàng, nhưng đón nhận thập giá. Xin cho chúng con thay đổi cái nhìn về sự cao trọng, để hiểu rằng sự cao trọng đích thực là khiêm tốn phục vụ như Chúa.

(5 Phút Lời Chúa)