Thánh lễ đầu tháng 7 tai TTMV

Các thành viên MVTT Sài gòn chụp hình lưu niệm sau thánh lễ
          MVTT Sài Gòn chụp hình lưu niệm với Cha tổng linh hướng


z
 
       Thánh lễ đầu tháng 7 tại TTMV  


Thánh Lễ đầu tháng 7 tại TTMV