Yêu cầu về Bộ Ảnh gửi đăng trên WGPSG

ĐIỂU LỆ GỬI HÌNH ẢNH ĐỂ ĐĂNG TRÊN WEB TGP.TPHCM

Chân thành cám ơn quý vị đã gửi bộ ảnh cho web tgpsaigon.net.
Chúng tôi hy vọng quý vị đã thực hiện những điều lệ thông thường sau đây khi gửi hình để đăng trên các trang web:

1. Nội dung hình ảnh: diễn tả được chủ đề sự kiện.
2. Chất lượng hình ảnh: rõ ràng, không lắp ghép (ví dụ, bằng photoshop…).
3. Chỉnh kích thước ảnh (resize): cạnh nhỏ nhất có kích thước khoảng 1000 px.
4. Số lượng hình ảnh: gửi tối đa 12 tấm hình đã resized.
5. Tên của các files ảnh: cần đánh số thứ tự theo đúng diễn tiến của sự kiện.
6. Đính kèm: một file chú thích ngắn gọn từng tấm hình theo số thứ tự; đồng thời xác định bộ ảnh bằng cách ghi thêm: tên sự kiện, tên người chụp ảnh, tên người viết tin về sự kiện.
7. Đính kèm: ít là 2 tấm hình tiêu biểu chưa resized (để làm tài liệu in ấn sau này, nếu cần).
8. Số người chụp ảnh: Nếu một sự kiện có nhiều người chụp ảnh, xin tổng hợp thành một bộ ảnh duy nhất.
 

Xin Chúa chúc lành và ban muôn ơn hồn xác cho quý vị.

Đếm Nguyệt Tác: 
0