Thách đố đức tin Năm Đức Tin

Thách đố đức tin Năm Đức Tin
Một anh Công Giáo vừa được học hỏi về Năm Đức Tin bước ra khỏi cửa nhà thờ thì gặp anh vô thần thách đố:
 - Này, nếu đức tin anh mạnh thì hãy ngon cầm chai thuốc độc này uống vào coi, vì Kinh Thánh nói rằng: "Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao". (Mc 16:18).
 Anh Công Giáo cầm chai thuốc độc giơ lên cao đáp:
 - Chuyện nhỏ, tôi có đức tin còn mạnh hơn thế nữa. Anh muốn biết đức tin của tôi mạnh thế nào thì hãy cầm uống thuốc độc vào đi. Tôi sẽ nhân danh Chúa cầu nguyện cho kẻ chết sống lại cho mà coi.
 Anh vô thần trợn mắt chạy mất: !!!???.....