Khi Luật sư đi xưng tội

Khi Luật sư đi xưng tội
Một luật sư vào xưng tội, cha xứ ngạc nhiên hỏi:
- Trong 30 năm làm linh mục của cha, hôm nay cha mới thấy có một luật sư đi xưng tội. Các luật sư làm cách nào mà không có ông nào phạm tội vậy hả?
Luật sư:- Thưa cha, nghề của chúng con mà. Là luật sư nếu biết được luật thì chúng con tránh được tội. Mười điều răn là chuyện nhỏ.
Cha xứ:- Thế hôm nay sao lại không tránh được tội vậy hả con?
Luật sư:- Thưa cha, đây là đầu tiên con bị thất bại trong nghề làm luật sư vì đối phương cao cơ quá.
Cha xứ:- Chắc phải là công an mật vụ hay cảnh sát chìm mới bắt giỏi thế?
Luật sư:- Thưa không phải?.. Người bắt con phạm tội và người con phạm tội với chính là.... vợ sắp cưới của con.
Cha xứ trợn mắt: Chúa ơi, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con!!!.........