Các lớp MVTT trong học kỳ 1 của niên khóa 2013-2014

Tổng Giáo phận TP.HCM

Ban Mục vụ Truyền Thông

Ngày 31.7.2013

Kính gửi quý thành viên của Gia đình MVTT Sài Gòn,

Trước hết, xin cám ơn Chúa vì những ơn Ngài đã ban cho chúng ta, đặc biệt đã giúp chúng ta thực hiện nhiều điều tốt đẹp cho MVTT trong những năm qua, để Lời Chúa có thể được rao giảng khắp nơi. Xin Chúa chúc lành cho mọi hy sinh và nhiệt tình của anh chị em.

Vì lãnh vực MVTT thay đổi và tiến bộ rất nhanh, các thành viên mỗi ngày một tăng, nên - nếu không cập nhật bổ sung những kiến thức / kỹ năng MVTT cần thiết, và không tổ chức giao lưu thắm thiết hơn với nhau - chúng ta sẽ trở nên lạc hậu và không còn hợp tác được với nhau nữa. Vì thế kể từ nay, cứ vào mùa Hè, Gia đình MVTT Sài Gòn sẽ tổ chức “Khóa Bồi dưỡng Mục vụ Truyền Thông mùa Hè” cho tất cả các thành viên MVTT cũ và mới. Cuối khóa sẽ có cấp bằng mãn khóa để ghi nhận trình độ thăng tiến MVTT của thành viên. Những người có những văn bằng này nhất định sẽ có khả năng linh hoạt và điều hành hữu hiệu hơn trong các Nhóm hạt.

Khóa Bồi dưỡng Mục vụ Truyền Thông mùa Hè 2013” sẽ được tổ chức vào bốn buổi tối: thứ sáu 9/8, thứ hai 12/8, thứ sáu 16/8 và thứ hai 19/8, từ 18g đến 20g45 tại Hội trường Nhà Truyền Thống của Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận. Học phí: 50.000 đồng (chi phí phòng học, điện, giảng viên, nhân viên, giữ xe, bằng…). Khi học, mang theo laptop (và mang theo 3G nếu có thể). Xin đăng ký và đóng học phí nơi các Trưởng nhóm hạt (các Trưởng Nhóm hạt gửi về phòng D7 sớm hết sức có thể). Chứng chỉ mãn khóa Bồi dưỡng Hè 2013 sẽ cấp vào lễ Bổn mạng Liên nhóm MVTT Gia Đức Thiêm (24/8/2013). Xin các Trưởng nhóm hạt tích cực vận động anh em tham gia. Rất mong tất cả các thành viên đều cố gắng thu xếp đi học khóa bồi dưỡng cần thiết này.

Ngoài ra, cũng xin thông báo về các lớp MVTT trong học kỳ 1 của niên khóa 2013-2014 (4 tháng, từ đầu tháng 9 đến hết tháng 12/2013) tại Trung tâm Mục vụ TGP.TPHCM:

  1. Mục vụ PR: Phóng sự Ảnh & Photoshop

Giảng viên: Nt. Têrêsa Võ Trần Sơn Nữ Duyên Sa & Ban Mục vụ Truyền Thông
Thời gian: Thứ tư hằng tuần, từ 16g30 đến 20g20.

  1. Mục vụ Viết Tin & Phóng sự

Giảng viên: Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Minh Nhật, O.P. & Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền
Thời gian: Thứ năm hằng tuần, từ 16g30 đến 20g20.

  1. Mục vụ Truyền Thông tổng hợp cấp I

Giảng viên: Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền & Ban Mục vụ Truyền Thông
Thời gian: Thứ sáu hằng tuần, từ 16g30 đến 20g20.

Tất cả ba lớp đều học tại Hội trường Nhà Truyền Thống của Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận. Ba lớp học này dành cho mọi đối tượng. Thời gian ghi danh: từ 01-08-2013 đến hết ngày 25-08-2013. Học phí theo quy định của Học viện Mục vụ TGP.TPHCM: 200.00 đồng/lớp. Đăng ký và đóng học phí nơi phòng D7. Sẽ có thư gửi đến các Cha xứ để các ngài gửi người đi học.

Xin anh chị em vận động chiêu sinh để MVTT giáo phận, giáo hạt và giáo xứ có thêm thành viên, tích cực tham gia việc loan báo Tin Mừng bằng các phương tiện truyền thông.
 
Xin chúc anh chị em dồi dào sức khỏe và đạt được nhiều thành công.
Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền
Trưởng ban MVTT