Lược sử

02-04-2009: Sinh nhật Gia đình MVTT Sài Gòn
21-05-2009: Cử hành Ngày Thế giới Truyền thông xã hội 43
24-06-2009: Sinh nhật trang web tgpsaigon.net
16-10-2009: Sinh nhật trang web titocovn.com

13-03-2010 đến 16-05-2010: Khóa Tổng hợp MVTT cấp 1a/2010 (k1)
16-05-2010: Cử hành Ngày Thế giới Truyền thông xã hội 44
01-06-2010 đến 20-07-2010: Khóa Tổng hợp MVTT cấp 1b/2010 (k1)
07-09-2010 đến 28-12-2010: Khóa MV Sân Khấu & Điện Ảnh (cơ bản)
08-09-2010 đến 29-12-2010: Khóa Mục vụ Tin & Phóng sự (cấp 1)
09-09-2010 đến 30-12-2010: Khóa Mục vụ PR & Tiếp thị Tin Mừng (cơ bản)

14-02-2011 đến 06-06-2011: Khóa Mục vụ PR (cấp 1)
15-02-2011 đến 31-05-2011: Khóa Mục vụ Tin & Phóng sự (cơ bản)
16-02-2011 đến 01-06-2011: Khóa Mục vụ PR (cấp 2)
04-06-2011: Cử hành Ngày Thế giới Truyền thông xã hội 45
18-07-2011 đến 22-07-2011: Giáo lý & Truyền Thông
05-09-2011 đến 29-09-2011: Khóa Tổng hợp MVTT Tân Sơn Nhì
07-09-2011 đến 28-12-2011: Khóa Mục vụ Tin & Phóng sự (nâng cao)
09-09-2011 đến 30-12-2011: Khóa Mục vụ PR (thực hành)
18-10-2011: Ra mắt Thành viên Tán trợ MVTT

07-02-2012 đến 01-06-2012: Khóa Mục vụ Phim ảnh (cấp 1)
19-05-2012: Cử hành Ngày Thế giới Truyền thông xã hội 46
07-09-2012 đến 28-12-2012: Khóa Mục vụ PR & Kỹ năng Đồ họa (cấp 1)
07-10-2012: Sinh nhật trang web cbcvietnam.org
11-11-2012: Sinh nhật trang web saigonarchdiocese.net

06-02-2013 đến 28-08-2013: Khóa Tổng hợp MVTT cấp 1/2013
08-02-2013 đến 29-05-2013: Khóa Mục vụ PR & Kỹ năng Đồ họa (cấp 2)
11-05-2013: Cử hành Ngày thế giới Truyền thông xã hội 47
15-07-2013 đến 19-07-2013: Tuần lễ Bạn của Giêsu
09-08-2013: Khoá Bồi dưỡng MVTT mùa Hè 2013
04-09-2013 đến 18-12-2013: Mục vụ PR: Phóng sự Ảnh & Photoshop
05-09-2013 đến 26-12-2013: Mục vụ Truyền Thông Tổng Quan 1 (2013-2014)
06-09-2013 đến 27-12-2013: Mục vụ Viết Tin & Phóng sự

15-01-2014 đến 28-5-2014: Mục vụ PR & Kỹ năng đồ họa 2
16-01-2014 đến 29-5-2014: Mục vụ Truyền Thông Tổng Quan 2 (2013-2014)
17-01-2014 đến 30-5-2014: Mục vụ Phóng sự