Chúa Nhật XIX Thường Niên C

Chúa Nhật XIX Thường Niên C

Tỉnh thức         

Lời Chúa:   Lc 12,32-48
"Các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến." (Lc 12,40)

32 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. 33 Các con hãy bán những của các con có mà bố thí. Hãy sắm cho các con những túi không hư nát, và kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát. 34 Vì kho tàng các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.

35 "Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, 36 và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. 37 Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. 38 Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. 39 Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. 40 Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến".

41 Phêrô thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?" 42 Chúa phán: "Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? 43 Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. 44 Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. 45 Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: "Chủ tôi về muộn", nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: 46 chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. 47 Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 48 Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn".

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Giữa mênh mông cuộc đời đầy những thách đố khắt khe, xin đốt lên trong hồn con một niềm tin vững vàng như Đức Tin của các tổ phụ. Để dẫu qua bao thăng trầm của cuộc sống, những cọ sát đau thương của phận người, con vẫn một niềm cậy tin nơi Chúa.

Xin cho con Đức Tin bằng hạt cải, để con làm bật rễ khỏi lòng con những ích kỷ khép kín, những ràng buộc về của cải vật chất, để con không ngừng mến yêu và phục vụ anh em, như con đang yêu mến và phục vụ chính Chúa. Vì chỉ khi quảng đại cho đi, con mới được lãnh nhận dồi dào.

Chớ gì, lúc hoàng hôn cuộc đời đổ bóng xuống thân con, tai con được nghe lời dịu êm của Chúa: “Hỡi tôi tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi...Vì xưa Ta đói, Ta khát, Ta trần truồng, Ta đau yếu... ngươi đã...” (Mt 25).

Lạy Chúa, xin cho con sống mãi Đức Tin ấy. Amen.