Hạt Gò Vấp mừng bổn mạng giáo xứ Bến Hải

MỪNG KÍNH ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI
HẠT GÒ VẤP CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

Vào lúc 9g00 thứ ba ngày 12/8/2013 tại văn phòng giáo xứ Bến Hải,  Cha xứ và Hội đồng Mục vụ giáo xứ Bến Hải hân hoan chào đón phái đoàn giáo hạt dẫn đầu bởi Cha Hạt Trưởng- chính xứ Xóm Thuốc, Cha xứ Vĩnh Hiệp, Sơ đại diện các dòng tu, Đại diện Ban liên lạc Hội đồng mục vụ giáo xứ. Trong tinh thần hiệp thông, Cha xứ Vĩnh Hiệp đại diện phái đoàn ngỏ lời chúc mừng ngày vui trọng đại của giáo xứ và chúc sức khỏe Cha xứ, tất cả mọi người trong giáo xứ cùng cộng tác hiệp thông với nhau ngay trong giáo xứ và cả giáo hạt trong tâm tình yêu mến Thiên Chúa, Đức Maria hồn xác lên Trời luôn chuyển cầu xin Chúa nhậm lời. Trong phần đáp từ, Cha xứ ngỏ lời cám ơn Cha Hạt Trưởng, Cha xứ Vĩnh Hiệp và phái đoàn đã bớt thời gian đến giáo xứ chúc mừng bổn mạng. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều hồng ân trên tất cả mọi người.